HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tek kağıda birden çok sayfa yazdırma (Macintosh)

background image

Tek kağıda birden çok sayfa yazdırma (Macintosh)

Tek bir kağıda birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfalar yazdırmak için düşük maliyetli
bir yöntem sağlar.

Tek bir kağıda birden çok sayfa yazdırmak için

1.

Yazıcı sürücüsünü açın (bkz.

Yazıcı sürücülerine erişim

).

2.

Layout (Yerleşim) açılan menüsünü tıklatın.

3.

Pages per Sheet (Sayfa/Kağıt) seçeneğinin yanından, her kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa
sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).

4.

Sayfa sayısı 1'den fazlaysa, Layout Direction'ın (Yerleşim Yönü) yanından, sayfaların kağıt
üzerindeki sırasını ve yerleşimini seçin.

5.

Borders'ın (Kenarlıklar) yanından, kağıttaki her sayfanın etrafına yazdırılacak kenarlık türünü
seçin.

54

Bölüm 5 Yazdırma

TRWW